อาเซียน
 เพลงประจำอาเซียน

      เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นอาเซียนมีชื่อว่า The ASEAN Way เป็นเพลงที่แต่งโดยคนไทย  คือ นายกิตติคุณ สุดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) นายสำเภา  ไตรอุดม (ทำนอง) และนางพยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) โดยมีเนื้อหาดังนี้

  The ASEAN Way
Raise our flag high, sky high.
Embrace the pride in our heart.
ASEAN we are bonded as one.
Look'in out to the world.
For peace our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream,
We care to share.
Together for ASEAN.
We dare to dream,
We care to share
For it's the way of ASEAN.
  คำแปล
ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า
โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง
มองมุ่งไปยังโลกกว้าง
สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม
ความเจริญ คือปลายทางสุดท้าย
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
ร่วมกันเพื่ออาเซียน
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
นี่คือวิถีอาเซียน
สามารถฝึกร้องเพลงประจำอาเซียน โดยกดปุ่ม
ที่เมนูด้านซ้าย ในหัวข้อเพลงประจำอาเซียน เพื่อเปิดเพลง